Photos of Tapa public library

Võistlusel konkureeris 100 al­gupärast eesti­keelset laste- ja noorter­aa­matut, mis on Eestis es­mako­rd­selt il­munud 2018. ja 2019. aastal ning on konkur­sil hääle­ta­jatele eakohased.

Older photos