Üleriigiline laste etlusvõistlus „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL

2017. aas­ta võist­luse pro­to­koll (pdf).

2017. aas­ta võist­lus­ju­hend (15.09.2016)

2015. aas­ta võist­luse pro­to­koll.

2015. aas­ta võist­lus­ju­hend ja pres­si­tea­de (pdf, 05.03.2015).

2013. aas­ta võist­luse pro­to­koll.

2013. aas­ta võist­lus­ju­hend ja pres­si­tea­de.