Üleriigiline laste etlusvõistlus „ELLEN NIIDUGA MIDRIMAAL

2017. aasta võist­luse pro­to­koll (pdf).

2017. aasta võist­lus­ju­hend (15.09.2016)

2015. aasta võist­luse pro­to­koll.

2015. aasta võist­lus­ju­hend ja pres­si­teade (pdf, 05.03.2015).

2013. aasta võist­luse pro­to­koll.

2013. aasta võist­lus­ju­hend ja pres­si­teade.